Anastasiya Om «Alexander»

Alexander

50 х 70 sm

Oil Painting Technique